Yksilöllisturva

22Feb09

greenishEdellinen kirjoitus (1) käsitteli vaihtoehtoa korkeakoulutuksen rahoitukseksi. Kotimaisille opiskelijoille reformi olisi verrattain alastonta ilman muutoksia opintotulon muodostumiseen.

Omasta näkökulmastani ratkaisu olisi simppeli – yhdistämällä opintotulo muuhun perusturvaan: synnyttäen positiivisen yksilöllisturvan mallin, joka turvaisi työttömyyden, sairauden, perhevapaiden sekä opintoaikojen perustoimeentulon.

Samalla poistuisi niitä byrokratiajäykkyyksiä, joita järjestelmä yleisemmin sisältää. On tosin huomattava, että ao. järjestelmä ei sinänsä kuulu sosiaaliturvan uudistamista pohtivan Sata-komitean (2) työnkuvaan. Valtioneuvostossa ne kuuluvat kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinille.

Positiivisen yksilöllisturvan ajatus (3) kietoutuu juuri rakenteiden uudistamiseen. Joustavuus elämän eri käänteissä, suoja statuksien välillä sekä jonka aktivoivat elementit voimaistaisivat ihmisiä. Työttömälle harjoittelusta ekstraa, opiskelijalle nopeammasta etenemisestä tai vakuutusperusteisistä osista lisäturvaa.

Väärinkäytöksiä ehkäisisi toimeentulotuesta sovellettu regulaatio: ensisijaisen syyperusteen puuttuminen leikkaisi tukea, jollei toissijaista todennettaisi; kuten sairastuminen. Ylimääräiset hakuprosessit poistuisivat ja tarpeeton paternalismi murrettaisiin. Ihmiset seisoisivat omilla jaloillaan – vapaina ja vastuullisina.

Järjestelmä voidaan teknisesti toteuttaa sekä negatiivisen tuloveromallin (4) kautta rajaten tietyt ryhmät sen piiriin tai yhdistämällä perusetuudet kivijalkamallilla, jolloin niihin on yksinkertaistettu hakuprosessi. Tätä kutsuimme Alkiolaista perusturvaa etsimässä-teoksessa (3) termillä pienituloisen veroetuus.

Artikkeliviite: 220209A

Advertisements


One Response to “Yksilöllisturva”

  1. 1 Asko4apila

    Mielestäni on ollut harmi, ettei SATA-komiteassa ole tehty vielä vastaavanlaisia laajoja ja todellisia uudistusehdotuksia, jotka vastaisivat suoraan nyky-yhteiskuntamme haasteisiin. Tämän positiivisen yksilöllisturvan kaltaisella mallilla voitaisiin pureutua tämän hetkisiin sosiaaliturvan ongelmiin. Lisäksi olisi myös syytä keskustella syvällisesti sosiaaliturvan perusteista esim. siinä, mitä siltä todella halutaan? Tällä hetkellä julkisuudessa on keskusteltu lähinnä erilaisista luvuista, mutta voitaisiin enemmän pohtia myös sitä, miten voitaisiin oikeasti luoda sellainen malli, joka kannustaisi työntekoon ja olisi oikeudenmukainen. Mielestäni tulisi punnita, etenkin vastuullisen vapauden periaatteen mukaisesti, kuinka paljon vastikkeetonta tukea voidaan antaa ja missä kulkee yksilön ja yhteiskunnan vastuun raja? Tällaista aatteellista keskustelua soisi näkevän mediassa enemmänkin.

    Oleellinen kysymys on myös, miten työttömyysjaksojen aikana osaamistasoa saadaan pidettyä yllä. Tämä sitoo sosiaaliturvakeskustelun olennaisesti myös koulutukseen. Tämä lama (ja sitä edellinenkin) tulee ajamaan ja on jo ajanut paljon koulutettuja ja kovin työtä tehneitä työntekijöitä pihalle. Siksi pidän tärkeänä, että Suomessa tarjotaan paljon maksutonta koulutusta ja esimerkiksi yliopistoihin pääsee tutkinnon jälkeen tekemään täydennysopintoja: on yhteiskunnan etu, että työntekijä kouluttautuu työttömyysjaksojen aikana. Siinä mielessä paljon puhutun elinikäisen oppimisen periaate korostuu mielestäni tietyllä tavalla juuri laman aikaan. En silti tarkoita tällä kommentilla, että vain pitkälle koulutetuille tulisi tällaista koulutustukea, sillä mielestäni koulutukseen pitäisi kiinnittää huomiota kaikilla asteilla. Esim. peruskoulun jälkeen aivan liian monta prosenttiä ikäluokasta ei saa/hanki mitään toisen asteen koulutusta.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: