Ira furor brevis est

19Aug08

Toimeentulotuen perusosan siirtäminen näyttää herättävän tuntoja (1). Pahoin pelkään, että tämän asian käsittelyssä hitunen populismia ei tule olemaan perusnormi (2). Kun kyseessä on viimeisen luukun etuus, herättää se vahvoja mielikuvia, joita todellisuus ei täysin kuitenkaan tue.

Helsingin Sanomien artikkelissa (1) hyvin arvattavasti oli kärjistyksenomaisesti haastateltu asunnotonta (3) asiakasta, joka on monessa mielessä väärä lähestymiskulma asiaan. Nimittäin keskusteltaessa juuri toimeentulotuen perusosasta ei kyseessä ole lainkaan niin perusteellinen muutos (4), kuin jotkut saattavat asiaa värittää.

Esimerkiksi artikkelissa mainitun asunnottoman asiakkaan tilanne ei juurikaan muutu ratkaisevasti toimen myötä, koska hänen avuntarpeensa vaikuttaa olevan laajempi. Asuntomenojen sekä mahdollisten erityismenojen myötä side sosiaalitoimeen säilyisi ennallaan muutoksen jälkeenkin. On äärimmäisen tärkeää ymmärtää miten kokonaisuus (5) toimii.

Kuten valtiosihteeri Savolainen totesi (1), ei kantoja kannata iskeä graniittiin. On keinoja teknisesti pitää huolta siitä, että järjestelmä sekä inhimillistyy että kontrolli säilyy, mikäli tämä on aito huolenaihe. Eräiden tulee muutoinkin muistaa olla rakentamatta omia epäpyhiä allianssejaan – nurkat kannattaa pitää puhtaina, mikäli muilta tämä on edellytyksenä.

Erityisen tärkeää on muistaa, että viimeisen turvan toimivuus on viime kädessä koetinkivi koko järjestelmän legimiteetille. Siihen turvautuu elontiellä aivan tavalliset suomalaiset – useat opiskelijat, työlliset kuin pienyrittäjätkin. Yhdistävänä tekijänä on tulojen vähyys ja ensisijaisen turvan puute tai siltä tippuminen. Tärkeintä on muistaa: järjestelmät ovat ihmisiä varten.

Artikkeliviite: 190808A

Advertisements


8 Responses to “Ira furor brevis est”

 1. Toivomuksesi on vilpitön ja aiheellinen. Silti pelkään, että juuri tämä on sellainen kysymys missä kannat oli etukäteen isketty graniittiin ja syvälle jo ennen kuin asiaa oli edes alettu selvittää eivätkä ne siitä miksikään muutu, oli selvittelyn tulos mikä tahansa (eli kepu+vihr aina Kelavaihtoehdon puolesta, sd + kok vastaan).

 2. Niin.. mahdollisia välimuotojahan on, vaikka tämä onkin vaikea kysymys sellaisille. Vähän kylmettää lukea e.g HS:n kommentointeja, kun vaaditaan asenteilla politiikkaa ja metsä jää näkemättä puilta. Ei sillä, että puolueiden suhteen kysymys olisi tästä, mutta osaltaan siinä on oudoksuttaviakin asioita..

 3. Toimeentulon saajista noin 70-80 prosenttia saa myös jotain ensisijaista, yleensä Kelan maksamaa, etuutta. Tästä johtuen 90-luvulla kokeiltiin useammassa kunnassa toimeentulotuen perusosan maksamisen siirtämistä Kelalle, jolloin sosiaalitoimistot saattoivat keskittyä heille olennaisempaan tapaan auttaa asiakkaita – sosiaalityöhön.

  Kokeilukunnissa kustannukset suhteessa verrokkikuntiin eivät kasvaneet vaan hallinnollinen ja päällekkäinen työ väheni. Samalla takaisinperintöjen ja väärinkäytösten ennaltaehkäisy tehostui. Asiakkaat olivat pääosin tyytyväisiä kokeiluun. Siirtoa kannattavat myös niin sosiaalialan ammattilaisten liitto Talentia ry, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, Suomen kuntaliitto ja Kela.

  Sitä en osaa varmuudella sanoa, että miksi positiiviseksi todettua kokeilua ei laajennettu pysyväksi käytännöksi. Luultavaa kuitenkin on, etteivät uudistusta edelliselläkään kertaa torpattu Keskustan ja Vihreiden suunnalta.

  Kirjoitin maaliskuussa Keskustan Opiskelijaliiton blogiin kirja-arvion hengessä: Ajatuksia herättävä teos perusturvan pulmista ja uudistamisen vaihtoehdoista

 4. Käsittääkseni keskeisin syy siihen, miksei kokeilua laajennettu oli että sen pelättiin lisäävän toimeentulotukimenoja ja taho joka hanakimmin sen laajennusta torppasi oli valtiovarainministeriö.

  Tuon lisäksi on tärkeää havaita että silloin kun puhutaan sosiaalipolitiikan instituutioista (Kela, työeläkelaitokset, työttömyyskassat, kunnat jne.) ollaan aina tekemisissä myös vallanjaon ja sitä myöten poliittisten intressien kanssa. Lähinnä sitä tarkoitin edellisen kommenttini viimeisellä virkkeellä.

 5. Tuomas..

  Tämä onkin juuri todella erikoista, että kokeilujen perusteella voidaan tehdä johtopäätökset, että a) fiskaalista painetta ei synny juurikaan, b) väärinkäytösten määrä vähenee, c) avuntarvitsijat saavat paremmin apunsa. Sosialidemokraattien kohdalla tässä voi olla hallinnollisessa mielessä tavallaan katsottuna asymmetristä informaatioon liittyvää ongelmakehää, mutta Kokoomus(?)

  Pete..

  Kun tätä fiskaalista vaikutetta minäkin juuri tässä olen miettinyt, mutta kokeilujen tulokset eivät todenna uhkaa. Alikäyttö toisaalta on niin valtaisaa, että loogisesti katsottuna se pidemmällä tendenssillä pitäisi lisätä suoria kustannuksia (täyttäen tehtävänsä, jolloin epäsuoria säästöjä syntyy – tosin eri hallinnonaloille). Vallanjako toki selittää osaltaan sosialidemokraattien kantoja, mutta se ei selitä täysin toisen puolen.

 6. Kyllä se selittää erinomaisen hyvin myös Keskustan kantoja.

 7. Ei se meillä ainakaan ole missään vaiheessa ollut agendalla siitä keskusteltaessa. Vihreiden ja meidän yhteisempää näkemystä voi tarkastella pikemminkin viiteryhmistä käsin (hajaryhmät). Yleisempänä kommenttina voisi todeta, että näistä tiukoista läänityksistä pitäisi pikku hiljaa päästä eroon, jotta järjestelmien järkevä kehitys ei näistä kärsisi. Viittasin toisella puolella siis Kokoomukseen.

 8. Se (Kokoomuksen suhtautuminen) voi juontua historiasta. Kokoomus on Kelan perustamisesta lähtien ollut Suomen puolueista se, joka on tuntenut suurinta vastenmielisyyttä ko. laitosta kohtaan. Johtuneeko siitä, että puolue on varsinkin vuosikymmeniä sitten suhtautunut penseästi yleensä “rahanjakoa” kohtaan, mene ja tiedä.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: