Dies albo notanda lapillo

22May08

“Vapaaehtoistyössä mielenkiintoista on aina se, miksi tehdään. Kaiken toiminnan perustana on usko siihen, että siitä syntyvä hyvä kokonaisuudessaan on suurempi kuin siitä seuraavat haitat. Mikäli tämä ei vastaa todellisuutta, murenee todellinen pohja toiminnalta”

Politiikassa kyse on siitä, miten yhteisön asioita hallitaan ja minkälaisia rajoitteita vapaudelle asetetaan. Lyhyt määritelmä tälle on yhteisten asioiden hoitaminen. Koska kysymys on yhteisistä asioista, oleellista on, että kaikille on selkeää varmasti niiden todellinen luonne.

Kun asetetaan rajoitteita määrittelemään toimintaa – määritetään yhteisön tahto. Tämä todentuu poliittisessa mielessä sääntöinä, asetuksina, lakeina, direktiiveinä. Niille, joille enemmän annetaan, niiltä myös enemmän vaaditaan – vapaudestaan tulee kantaa myös vastuu.

On kuitenkin mielenkiintoista, että joidenkin samanarvoisten sääntöjen rikkominen on sallitumpaa kuin toisten – tyylistä riippuen. Mikäli miettii kansanvallan legimiteettiä, voi kysyä: mikäli säännön rikkomisesta ei seuraa mitään, noudatetaanko sitä? Miksi sääntö on siis olemassa?

Rajattomien johtokunta kokoontuu ylihuomenna käsittelemään viimeaikaisia tapahtumia sekä tekemään niistä johtopäätöksiä. Johtokunnan jäsenille toimitetaan asialista yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Tieto tehdyistä päätöksistä annetaan ensi viikolla asiaankuuluville tahoille.

Kirjoituksen aloittava sitaatti on IUASU:n edeltäjän AISU:n reformiohjelmasta Way to challenge the old power, jonka laadin edustajistokaudelle 2005-2006. Tavoite oli poistaa etuoikeudet, aktivoida järjestötoiminta sekä luoda samat mahdollisuudet kaikille opiskelijoille taustatekijöistä riippumatta.

Artikkeliviite: 220508A

Advertisements


One Response to “Dies albo notanda lapillo”


  1. 1 Heat, Centre « Espumante Inn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: