Valta, vapaus ja valinta

09Apr08

Globalisaatiokeskustelu nytkähti taas kerran liikkeelle. Verkkoyhteisössä ja sanomalehtien palstoilla alkoi kuhina Sanoman masinoitua keskustelu käyntiin.

Korkean profiilin keskustelijoista mainittakoon Kimmo Sasi, joka torjui hienosti Helsingin Sanomien mielipidepalstalla (29.03) sosialistien invaasiota.

Samanaikaisesti keskustelua herätti Osmo Soininvaaran arvostelu globalisaatiokriitikon Naomi Kleinin uusimmasta teoksesta Tuhokapitalismin nousu (1), (2).

Helsingin Keskustaopiskelijoiden blogissa globalisaatiosta kirjoitti tänään Sini Luokkanen, joka pohti kehitystä vasten imperialismia (3). Hiljattain Belgiassa vierailleena hän viittasi niihin hyötyihin, joita maa sai ollessaan Kongon siirtomaaisäntänä 1908-1960. Tätä ennen valtio oli Belgian hallitsijan Leopold II henkilökohtaista omaisuutta 1877-1908, joka oli myös sen historian verisin jakso. Luokkanen peräänkuuluttaa henkilökohtaista vastuuta globalisaation hallinnassa.

Globalisaation oikeudenmukaisuus on sinällään herkkä aihe, että tulkinta paremmasta on äärimmäisen arvolatautunutta. Ongelmana monasti on, etteivät keskustelijat käy dialogia edes samasta asiasta, vaikka tuntisivatkin toistensa premissit. En varmasti ole ainoa, jolle tulee näissä keskusteluissa olo, että vastapuolella on aatteensa Frequently Asked Questions auki, josta ammennetaan sarjatuli fleimejä tai talousteoreettista yksinkertaistamista.

Olen käynyt joitakin hyviä keskusteluja globalisaatiosta. Opiskellessani Tanskassa kävimme keskusteluja herkullisella tavalla läpi suhteessa transatlanttisiin suhteisiin – laajasti. Keskustelut kumpusivat spontaanisti federalismista aina Itä-Aasian pitkänajan kehitykseen. Oli virkistävää käydä maailmanpolitiikkaa läpi ilman suomalaiselle keskustelulle tyypillistä omakehua, angstista länsivihaa tai yhdentekevää päivittelyä yksittäisten yritysten toimista.

Virossa keskustelua taasen oli sinällään yleensä turha käydä, koska keskimäärin juuri ketään ei (vielä) kiinnostanut globalisaation ulkoishaitat. Pientä heräämistä ihmisoikeuskysymyksiin on tapahtunut, mutta se on yhä varsin pintapuolista. Kuvaavana esimerkkinä voisi kertoa, että Viron Amnestyn syyskokouksessa oli kolme vuotta sitten käydessäni yhden käden sormin laskettava määrä ihmistä ja valmiiksi päätetty pöytäkirja. Toisaalta, Virossa on ensisijaisempiakin haasteita.

Olennaista politiikalle on se, miten asioiden tulisi olla. Harmillista kyllä, tämä yleensä tulkitaan mahdollisimman laajaksi puuttumiseksi ihmisten asioihin. Regulointi on osaltaan tarpeellista, kun ajatellaan esimerkiksi elintarvikkeiden turvallisuutta tai ihmisten henkilökohtaista suojaa pakko- ja väkivallalta. Sen sijaan on kyseenalaista, onko yhteisön interventio tarpeellista moralistisissa kysymyksissä tai sopimusoikeudessa, kun sopijapuolet ovat täysvaltaisia.

Tätä taustaa vasten olen yleensä tarkastellut globalisaatiota ja talouden liberalisoitumista. Kehityksen irrottaminen historiallisesta kontekstissa ei ole mahdollista, koska empiirinen evidenssi puhuu niin voimakkaasti liberalismin puolesta. Ihmisten vapaus on läpi maailmanhistorian ollut mahdollista ainoastaan niissä yhteiskunnissa, joissa on paljon taloudellista vapautta.

Ehdottomana edellytyksenä vapaudelle ei tietenkään ole minarkia, eikä edes Milton Friedmania kannata tulkita niin suppeasti. On kuitenkin mielenkiintoista, että köyhyyskierto on tyypillisesti ollut nopeampaa niissä maissa, joissa valtion interventio on suppea. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia pitää mielessä, kun keskustellaan globalisaatiosta. Kysymys kun ei ole, miten voidaan poliittisesti ohjata, vaan, kääntyvätkö hyvää tarkoittavat toimet itseään vastaan.

Artikkeliviite: 090408A

Advertisements


No Responses Yet to “Valta, vapaus ja valinta”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: