VR murtamassa tasa-arvoa

19Dec07

VR – julkisen palvelun monopoliyhtiö aloitti joululahjojen jakamisensa. Viikko sitten se tiedotti suunnitelmistaan nostaa lipunhintoja – sekä syrjiä opiskelijoita asuinpaikkansa perusteella – poistamalla ulkomailla tutkintoon opiskelevien suomalaisten oikeuden matka-alennukseen.

Helsingin Sanomat 12.12.2007

VR nostaa kaukojunien lippujen hintoja

Valtion Rautatiet 12.12.2007

Konserni tiedottaa

Verkkolehti Apila 16.12.2007

KOL syyttää Valtion Rautateitä syrjinnästä

Liiketaloudellisesti kyse ei ole kovinkaan merkittävästä menosta: ulkomailla tutkintoon opiskelee osapuilleen 4500 suomalaista opiskelijaa. Mutta köyhälle opiskelijalle – suurista summista.

Erikoista on tehdä päätös tuottoisina aikoina. Voitontavoittelu kun on julkiselle palvelulle toissijainen tehtävä – jos ensisijainen, miksi sektoria ei päästetä kilpailun piiriin?

VR-konserni: Tilinpäätos tammi-elokuu 2007

Asiaa VR perusteli “eurooppalaisella käytännöllä”, joka on vähintäänkin kyseenalainen. Ensinnäkin, useissa maissa kuten Ruotsissa ja Virossa statuksen todentaa kansainvälinen ISIC-opiskelijakortti, eikä ole sidonnainen opiskeluun kohdemaassa. Eikö tällainen ole juuri eurooppalaisuutta?

Siksi toisekseen, väite kohdistuu 50% alennuksen rajapyykkiin. Miksi alennusta ei sitten vähennetä, vaan poistetaan? Eihän alennusta tarvitse kohdentaa kotimaissa opiskeleviin samoin – asiat kun eivät kävele käsi kädessä. Pitää myös muistaa, etteivät hinnoittelumallit ole eri maissa lainkaan vertailukelpoiset.

On ylipäätänsä yhteiskunnallisesti kestämätöntä, jos sallimme syrjinnän asuinpaikan mukaisesti – murentaen yhteiskuntamme perustavanlaatuista arvoperustaa.

Päätöksellään VR heikentää ulkomailla opiskelun houkuttelevuutta, alueellista sekä Euroopan kansalaisten yhdenvertaisuutta. Kysymys myös kuuluu: mitä ihmettä yhtiö pelkää? Tuhansien ranskalaisopiskelijoiden massainvaasiota rautateillemme?

Edistykselliset ja vastuulliset poliittiset opiskelijajärjestöt ovat ottaneet asiaan jo kantaa vahvasti. Yhdenvertaisuuden puolesta voit ottaa kantaa allekirjoittamalla adressin, johon linkki alla.

Keskustan Opiskelijaliitto 14.12.2007

VR syrjii ulkomailla tutkintoon opiskelevia

Vihreiden Nuoret ja Opiskelijat 15.12.2007

Joukkoliikenteen alennukset kaikille opiskelijoille

Nettiadressi yhdenvertaisuuden puolesta

Vastalause VR:n toimille ulkomailla päätoimisesti opiskelevien suomalaisten opiskelija-alennuksien poistamisesta

Asiaa käsittelevä facebook-ryhmä:

VR Sucks

Matti Lepistö kirjoitti hyvin Hämeen Sanomissa 18.12.2007

VR:n kastijärjestelmä voimaan

Advertisements


No Responses Yet to “VR murtamassa tasa-arvoa”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: