International University Helsinki

17Sep07

Esa Suominen (sd) pohti kirjoituksessaan yhden ruotsinkielisen yliopiston luomista. Hän esitti ajatuksen, että Hanken Svenska handelshögskolan voitaisiin liittää Åbo Akademiin ja toiminta keskittää Turkuun. Tämä oli varsin rohkea aluepoliittinen avaus ja mietinnän arvoinen mietittäessä yliopistorakenteen uudistamista.

Esa Suominen (11.09.07): Yksi ruotsinkielinen yliopisto

Mietin kirjoitusta lukiessani vanhaa ajatustani: kansainvälisen yliopiston luomista Suomeen. Kaikissa yliopistoissa on jo nyt englanninkielisiä linjoja ja tutkimus on vahvasti kiinnittynyt kansainväliseen yhteistyöhön. Kuitenkaan puhtaasti aikamme lingua francalla, englanninkielellä, toimivaa yliopistoa ei ole synnytetty.

Mikäli tarkastellaan esimerkiksi tilauskoulutuksen mahdollisuuksia, maisterinohjelmien kaupallistamista tai yritysten kansainvälistymiskehitystä (corporate language) voisi tällä olla huomattavia hyötyjä. Kansainväliseen instituutioon olisi yhtälailla helpompi houkutella ulkomailta opetushenkilöstöä.

Kun mietitään esimerkiksi innovaatioyliopistoa, voitaneen kysyä: eikö olisi yksinkertaisinta tehdä siitä suoraan yksikielinen ja kansainvälinen: englanninkielinen monialayliopisto (International University Helsinki). Näin mahdollisuudet tuotteistaa koulutusta olisivat huomattavasti laajemmat.

Edellämainitussa olisi varsin monia hyviä puolia: tuplatutkintojen (BBA, 2+2) kehittäminen yhteistyössä muiden kansainvälisten yliopistojen kanssa, opiskelijavaihtoon saataisiin uutta draivia ja tutkimus- ja opetustyöhön lisää kansainvälistä näkemystä. Synenergiaa, synenergiaa ja synenergiaa.

Hyvä on kuitenkin pitää mielessä, että pelkällä opetuskielellä ei tehdä kansainvälistä yliopistoa. Muutoksen tulisi kulkea organisaation läpileikkaavasti: koko rakenteen tulisi toimia samalla kielellä – kuten päätöksenteonkin. Muutoin ei tueta kokonaisuutta, vaan vain kulissinomaista kansainvälisyyttä.

Advertisements


No Responses Yet to “International University Helsinki”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: