Tasavero – kaikille kivaa?

21Apr06

Kävin läpi juuri Evan ekonomin Markku Nybergin laatiman esityksen uudeksi verojärjestelmäksi. Malli pohjautuu 29% tasaveroon, johon on liitetty 7000 euron perusvähennys. Tätä myötä se progressivisoituu. Välillisiin veroihin tai tulonsiirtoihin ei puututa esityksessä.

Markku Nyberg

Tasavero – yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä

Mallissa kaikkea tuloa verotettaisiin kautta linjan 29%. Tästä vähennettäiisin 7000 euron perusvähennys. Toisinsanoen ansiotulot ja pääomatulot tulisivat saman verokohtelun piiriin. Kaikki vähennykset poistettaisiin. Näitä ovat mm. työmatka-, invalidi, ay-maksu ja asuntolainojen korkovähennys.

Edellämainitun ohella veroista vapaita etuuksia, kuten lounas- tai liikuntasetelejä kohdeltaisiin normaalina tulona. Yhtälailla yritys- ja elinkeinomuotojen verotus yhtenäistyisi ja investointien pitkät poisto-oikeudet poistuisivat. Nämä korvattaisiin investointien suoralla poisto-oikeudella.

Järjestelmä on fiskaalisesti neutraali. Veronkannon kokonaismäärä laskisi 26,8 miljardista (2003) 26,1 miljardiin (2004). Ansiotulojen osuus tästä laskisi 18,2 miljardista 15,3 miljardiin (2003). Verokanto yrityksiltä kasvaisi 6,8 miljardista 9,1 miljardiin verotuksen uudistuksen myötä.

Statistiikan pohjalta näyttäisi, että kaikissa ansioluokissa vähennyksettömät nettotulot lisääntyvät tai pysyvät neutraaleina. 12000-26000 ansaitsevien verotus pysyy neutraalina ilman vähennyksiä, riippuen kunnallisveroäyristä. Nyberg perustelee uudistusta työllisyysnäkökulmasta, veronkierron vähentymisen ja säästämisen lisääntymisen myötä.

Luontaisesti häviäjiä järjestelmässä on, juuri vähennysoikeuksien poiston takia. Mielenkiintoinen kysymys on, miten tasaveron käyttöönotto vaikuttaisi työmarkkinoiden kehitykseen työmatkavähennysten poistuttua kuvasta. Poliittisena keskustelunavauksena malli on haastava, mutta kiinnostava.

Advertisements


No Responses Yet to “Tasavero – kaikille kivaa?”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: